"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Saturday, May 02, 2009

Tiga Perkara

Ada tiga perkara yang sama


Iaitu:


“Bekerja bersama saya, bukan bekerja untuk saya”

“Prestasi Diutamakan, Rakyat Di Dahulukan”

“Pret-pret-pret……Proootttttttt”

No comments: