"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Tuesday, April 09, 2013

Mesti Mula Semula

its time to start again
reborn
reincarnation
mulakan semula
sebuah semangat yang hilang
sebuah kekuatan yang hilang

tulis-tulis dan tulis
insyaAllah