"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Tuesday, June 20, 2006

Lensa Pak Kebun: Muara Sungai Pahang

Lokasi : Muara Sungai Pahang, Pekan Pahang
Masa : 6.56 pm
Tarikh : 5 Jun 2006

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirehat padanya dan menjadikan siang terang benderang (supaya kamu mencari kurnia Allah), sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka yang mendengar” (Yunus: 67)

No comments: