"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Tuesday, February 23, 2010

Bertanya....


tanyalah pada diri anda...

'Apa erti hidup ini ?? jika tiada taqwa dan iman....'


'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu lalai kerana harta benda dan anak-anak kamu dari mengingati Allah. Dan barangsiapa (diantara kamu) yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang rugi' (Al Munaafiqun:9)

No comments: