"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Monday, April 21, 2008

Momentum !!!

Kata kawan saya:

" kita perlu terus bekerja. Kalau kita telah berehat lama, sukar untuk kita kekalkan momentum yang ada"


apa itu momentum???

Momentum refers to moving things. It is a product of the mass of an object and its velocity. Momentum is why the driver of a car applies the brake to stop the car rather than just taking his foot off the accelerator. The car has gathered momentum and will continue to move forward after the driver stops accelerating it.
The greater the mass of the object, the more the momentum. It is harder to stop a large tractor trailer than it is a small compact car. Freight trains take much longer to stop than a short passenger train.

Ya
momentum momentum momentum momentum momentum momentum momentum
momentum momentum momentum momentum momentum momentum momentum
momentum momentum momentum momentum momentum momentum momentum
momentum momentum momentum momentum momentum momentum momentum


AKU PERLU KEKALKAN MOMENTUM !!!!
No comments: