"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Thursday, April 30, 2009

Kata

Kata Rondinelli, ada sepuluh kaedah untuk mengkur Fungsi Bandar Dalam Pembangunan Luar Bandar, itu kata Rondinelli kajiannya pada tahun 1970 an dan 1980 an.

Releven lagikah ?

No comments: