"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Thursday, May 19, 2011

Nur Tuhan

Gua tujukan lagu ini untuk gua sendiri
yang sering keras kepada dan keras hati
yang sering terhijab dan sering lalai dalam menempuh hidup...

Untuk Gua yang sering lalai dan lupa.....

No comments: