"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Friday, October 02, 2009

Quote Of The Day


"Perkara yang sukar, jika dilakukan secara berulang-ulang, berhati-hati dan dengan disiplin yang tinggi, maka setiap orang boleh mencapai kejayaan"

(Tun Dr Mahathir Mohammad)

No comments: