"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Tuesday, June 23, 2009

BerjerebuDah hampir sebulan
fikiran masih berjerebu
ini bukan angkara El Nino
ini bukan kerana Climate Change
semuanya kerana perubahan yang tak dijangka
bidang tumpuan, fokus penyelidikan
jadi makin berjerebu

buku-buku makin jadi bisu
perlu dibaca semua atau di tebuk-tebuk sahaja
mula dengan 'Social Planner' kemudian 'Urban Conservation', selepas itu 'Urban Geography' kini
'Regional dan Development Geography'
buat kepala makin kabur
buat otak makin berjerebu

No comments: