"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Monday, March 09, 2009

Penolakan !!!


Kata boss
"INI TERLALU UMUM, TIDAK FOKUS, PERMASALAHAN DAN POKOK PERBINCANGAN TIDAK JELAS. IA MASIH BELUM LAYAK UNTUK JADI SATU PENERBITAN"

Ini satu penolakan
perjalanan ini satu proses
kata sahabat, dalam melalui proses ini pelbagai penolakan akan dilalui

ini adalah penolakan yang pertama
yang kedua-ketiga dan seterusnya pasti akan menyusul

ini sebuah proses. Pesan sahabat, ikut sahaja proses itu...


No comments: