"...dan boleh jadi kamu benci akan sesuatu, sedang ia lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu kasihi akan sesuatu, sedang ia melarat bagimu. Dan Allah mengetahui, tetapi kamu tiada mengetahui"
(Al Baqarah:216)

Thursday, March 06, 2008

Smbang Politik: Selamat Mengundi

Semalam beban sudah selesai
Hari ini aku pasti Half day
Balik mengundi...
Tunaikan kewajipan
Nice Clip by:
QURSANYproductions

No comments: